chỉ cần 3 s để nói câu ANH YÊU EM nhưng phải mất cả đời để thực hiện nó