MV Cơn Bão là MV được đánh giá cao trong cuộc thi MV của tôi-VTV3 tổ chức.MV nằm trong chủ đề xã hội và đồ vật bắt buộc trong MV là chiếc kéo.Ekip MOD đã rất nỗ lực để tạo ra 1 sản phẩm đầy ý nghĩa và nhân văn này...! Rất mong các bạn ủng hộ.thanks..!
Đạo Diễn: Dương Thế Hùng (HUNGFCB)
Tổ Chức Sản Xuất: Đỗ Đức Việt
Quay Phim: Quang Cối - Đức Toon
Kịch Bản: Dương Thế Hùng
Ánh Sáng: Nguyễn Văn Kiên
Trợ Lý Quay Phim: Nguyễn Văn Phúc-Phùng Đình Hơn-Trần Hoàng
Dựng Phim: Dương Thế Hùng